Noong Oktubre 27

Noong Oktubre 27, 1936, sinabi ni Dating Pangulong Manuel L. Quezon na dapat magtaglay ang mga mamamayang may isang nasyonalidad at isang estado ng wikang sinasalita at nauunawaan ng lahat. Noong Hunyo 4, 1946 nagkabisa ang Batas Komonwelt Blg. 570 na pinagtibay ng Pambansang Asembleya noong 1940 na nagproklama na ang Wikang Pambansa na tatawaging Wikang Pambansang Pilipino ay isa nang wikang opisyal. Noong 1987, naging Filipino ang ngalan ng wikang pambansa, alinsunod sa Konstitusyon na nagtatadhanang “ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino.” Si Carlos P. Garcia ang nagsalin nito at naging Pilipino at si Dating Pangulong Corazon Aquino ang nagpalit nito bilang Filipino.

Ang tawag na Filipino sa wikang pambansa ay hindi mula sa Filipino na tawag sa Ingles, para sa mamayan ng bansa.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hindi rin mula sa Ingles ang F dito. Mula ang Filipino sa binagong konsepto ng wikang pambansa na batay sa lahat ng wika sa Pilipinas, kasama ang Ingles at Kastila. Ang paggamit ng F ay simbolo ng hindi na pagiging Tagalog lang na batayan ng wikang pambansa dahil walang ganitong tunog ang Tagalog. Ang wikang Pilipino ay ang Filipino National Language (noong 1943) na batay sa Tagalog mula noong 1959, nang ipasa ang Department Order No. 7. Ito ang itinatawag sa wikang opisyal, wikang pampagtuturo at asignatura sa Wikang Pambansa mula 1959. nahinto lamang ito nang pagtibayin ang Filipino bilang wikang pambansa. Filipino naman ang itinatawag sa wikang pambansa sa Konstitusyon ng 1987.