Het is moeilijk om de temperatuur van de oven exact te meten daarom heb ik met een di-gitale thermometer 3 maal een meting van de temperatuur in het midden van het kleistaal uitgevoerd op 50 min

Het is moeilijk om de temperatuur van de oven exact te meten daarom heb ik met een di-gitale thermometer 3 maal een meting van de temperatuur in het midden van het kleistaal uitgevoerd op 50 min, 55min en 60min door de oven te openen en met de thermometer door een meting te doen: Deze leverde een gemiddelde op van:
Proefuitvoering onderzoeksvraag 2 – eerste uitvoering vochtige klei
Tijd Temperatuur Meeting Gemiddelde Temperatuur
50 min 93,2 C =(93.2C+93.2C+93.3C)/3
= 93.2C
55 min 93,2 C
60 min 93,3C
Tabel 2: berekening gemiddelde temperatuur kleistaal na opwarming – staal 1
Proefuitvoering onderzoeksvraag 2 – tweede uitvoering vochtige klei
Tijd Temperatuur Meeting Gemiddelde Temperatuur
50 min 96,4 C =(96.4C+96.7C+96.8C)/3
= 96.6C
55 min 96.7 C
60 min 96.8 C
Tabel 3: berekening gemiddelde temperatuur kleistaal na opwarming – staal 2
Proefuitvoering onderzoeksvraag 2 – droge klei
Tijd Temperatuur Meeting Gemiddelde Temperatuur
50 min 95.0 C =(95.0C+95.2+95.3)/3
= 95.2C
55 min 95.2 C
60 min 95.3 C
Tabel 4: berekening gemiddelde temperatuur kleistaal na opwarming – staal 3

?
Waardoor de volgende berekeningen uitgewerkt kunnen worden voor onderzoeksvraag 2
?Q=|?Qklei|-|?Qwater|
m=kg
T=°C Q Afgestaan
?Qklei=m*C*?T Q opgenomen
?Qwater=m*C*?T
Proef 1 mwater (Kg) 0,4
Tbegin 27,5 C* 1,8705 803,904
mklei (Kg) 0,029 C= 802,0335
Tbegin 93,2 c 2005 ‘(c=C/m )
Teinde 28,7

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

m=kg
T=°C
Proef 2
(Zie foto’s) mwater (Kg) 0,2
Tbegin 26,8 C* 2,352 435,448
mklei (Kg) 0,035 C= 433,096
Tbegin 96,6 c 2165 ‘ ( c=C/m )
Teinde 29,8

?Q=|?Qklei|-|?Qwater|
Droge klei m=kg
T=°C Q Afgestaan
?Qklei=m*C*?T Q opgenomen
?Qwater=m*C*?T
mwater 0,2
Tbegin 25 C* 2,756 217,36
mklei 0,04 C= 214,604
Tbegin 95,2 c 1073 ‘ ( c=C/m )
Teinde 26,3
Tabel 5: berekening warmtecapaciteit kleistalen voor de drie test uitvoer rondes